Veins per Sant Feliu

LOGO_VEINS_redondo-sin fondo

SANT FELIU VISIÓ DE FUTUR

Aquesta legislatura es clau per a construir el nou Sant Feliu, el Sant Feliu que tots volem.

Afrontem un dels reptes més importants en la història de la ciutat, el soterrament. Aquesta fita transformarà la ciutat i ha de ser l’eix que la vertebri i constitueixi els fonaments de tot el que s’ha de fer a continuació.


Ara des de l’equip de govern del qual formem part, tenim la gran responsabilitat de vetllar i ser decisius per què aquesta transformació es faci des de la visió de la ciutadania i per cobrir les seves necessitats.


A Veïns per Sant Feliu tenim una visió molt clara de com afrontar aquests reptes: eficiència en la gestió dels recursos, consens de les grans decisions amb totes les forces polítiques, participació de la societat civil i transparència seran els valors que ens guiaran en l`assoliment d’aquesta missió: governar la ciutat I assolir tots aquest reptes des de la casa de tots, el nostre Ajuntament.


Volem que el resultat de tot aquest procés Una ciutat pensada per les persones, una ciutat amable, més verda, en la que els barris estiguin ben connectats i vertebrats per la Rambla Major. Amb un comerç i una industria emergents que abastin les necessitats dels veïns i creïn riquesa. Amb uns equipaments i serveis a l’alçada d’una capital de comarca i amb una oferta cultural, d’esport i de lleure amplia, per a totes les edats. En definitiva, una ciutat en la qual puguem desenvolupar el nostre projecte vital amb seguretat i tranquil·litat, tenint cobertes totes les necessitats que possibilitin un bona qualitat de vida.